§ 84Afløsning

Hvad er § 84?

Serviceloven § 84 er en bestemmelse, der regulerer den støtte, som kommunen kan yde til personer med nedsat funktionsevne.

Hos Psykiatri Plus kan vi træde til, og yde støtte, afløsning og omsorg til den ægtefælde,
forældre eller nære pårørende, som ellers varetager denne opgave.

Hvor foregår § 84 afløsning?

Vi følger borgeren der, hvor borgeren opholder sig.

Aflastning og afløsning er to forskellige typer af støtte, der tilbydes til pårørende for at lette byrden og skabe mulighed for trivsel i hverdagen.

Afløsning
Afløsning finder sted i hjemmet, hvor vi kommer til familien og overtager omsorgen i en aftalt periode.

Formålet er at give de pårørende mulighed for en pause fra omsorgen og skabe tid til egne behov og aktiviteter.

Aflastning foregår uden for hjemmet.
Det kan bl.a. være:

  • Tilbud om dag-, nat- eller døgnophold i dagcenter
  • Plejehjem
  • Botilbud mm.

Psykiatri Plus tilbyder ikke selve aflastningspladsen. 

Det er kommunen, der vurderer hvilken form for støtte, der er nødvendig og relevant i det enkelte tilfælde.

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?
  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk

Ønsker og behov

Der tages hensyn til den enkeltes behov, ønsker og ressourcer, og støtten tilpasses løbende, såfremt behovene ændrer sig hos den enkelte.

Disse ydelser gælder både for hjemmeboende børn og unge under 18 år såvel som hjemmeboende voksne.

Vi træder derfor til, i de enkelte sager, ud fra hvad der er tilrettelagt med kommunen og arbejder ud fra de mål der er sat.

Ud over det tilbyder vi professionel støtte inden for forskellige områder såsom beskyttet beskæftigelse, bostøtte i eget hjem eller mentorstøtte

Hjælp til at sikre helhed i indsatsen for borgeren

I Psykiatri Plus tilbyder vi § 84 – afløsning

I kan forvente, at vi:

  • stiller de faggrupper til rådighed, som opgaven kræver
  • arbejder ud fra de indsatsmål, I har opstillet
  • arbejder ud fra kommunes serviceniveauer og branchestandarder på området
Scroll to Top