§ 84Afløsning og aflastning

Hvad er § 84?

Serviceloven § 84 er en bestemmelse, der regulerer den støtte, som kommunen kan yde til personer med nedsat funktionsevne.

Hos Psykiatri Plus kan vi træde til, og yde støtte, afløsning, aflastning og omsorg til den ægtefælde,
forældre eller nære pårørende, som ellers varetager denne opgave.

Hvor foregår § 84?

Vi følger borgeren der, hvor borgeren opholder sig.

Afløsning foregår i hjemmet.

Aflastning foregår uden for hjemmet.
Det kan bl.a. være:

  • Tilbud om dag-, nat- eller døgnophold i dagcenter
  • Plejehjem
  • Botilbud mm.

Det er kommunen, der vurderer hvilken form for støtte, der er nødvendig og relevant i det enkelte tilfælde.

Vi tilbyder også § 97 – ledsagerordning hvis der er behov for ledsager til aktiviteter og sammenkomster.

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?
  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk

Ønsker og behov

Der tages hensyn til den enkeltes behov, ønsker og ressourcer, og støtten tilpasses løbende, såfremt behovene ændrer sig hos den enkelte.

Disse ydelser gælder både for hjemmeboende børn og unge under 18 år såvel som hjemmeboende voksne.

Vi træder derfor til, i de enkelte sager, ud fra hvad der er tilrettelagt med kommunen og arbejder ud fra de mål der er sat.

Hos Psykiatri Plus tilbyder vi også § 103 og  § 104 – beskyttet beskæftigelse og aktivitets og samværstilbud.

Hjælp til at sikre helhed i indsatsen for borgeren

I Psykiatri Plus tilbyder vi § 84 – afløsning og aflastning.

I kan forvente, at vi:

  • varetager § 84 efter  opgaver i forbindelse med andre opgaver, vi løser for jer
  • stiller de faggrupper til rådighed, som opgaven kræver
  • arbejder ud fra de indsatsmål, I har opstillet
  • arbejder ud fra jeres kommunes serviceniveauer og branchestandarder på området

I kan også læse mere om vores kompetenceudvikling og hvad vi kan hjælpe med. Vi tilbyder blandt andet at gennemføre faglige observationer og beskrivelser ifm. voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

Scroll to Top