Familievejledning & familiebehandling

Familievejledning og familiebehandling udgør essentielle redskaber til at støtte og styrke familier i perioder med udfordringer. Psykiatri Plus kan tilbyde professionel og skræddersyet støtte inden for disse områder, med fokus på at fremme trivsel og harmoni i familielivet.

Hvordan kan Psykiatri Plus hjælpe med familievejledning og familiebehandling?

Ved Psykiatri Plus er vores tilgang til familievejledning og familiebehandling baseret på en omhyggelig og målrettet indsats, der tager højde for familiens individuelle behov og udfordringer. Når en socialrådgiver eller en repræsentant fra kommunen/myndigheden henvender sig til os, går vi straks i gang med at skabe en skræddersyet plan for familien. Denne plan udarbejdes i samarbejde med både familien og den professionelle part fra kommunen/myndigheden for at sikre, at alle relevante aspekter tages i betragtning.

Du kan læse om alle vores ydelser til børn og unge her.

En helhedsorienteret behandlingsproces

Vores tilgang er præget af en helhedsorienteret forståelse, der erkender betydningen af at inddrage alle relevante parter i behandlingsprocessen. Dette inkluderer ikke kun familiemedlemmerne selv, men også andre vigtige interessenter såsom socialrådgivere, lærere eller andre sundhedsprofessionelle. Gennem en åben og tillidsfuld dialog sikrer vi, at alle involverede parter har det nødvendige grundlag for at samarbejde effektivt om familiens trivsel og udvikling.

Skræddersyet terapi for hele familien

Vores fagfolk, herunder erfarne terapeuter og rådgivere, arbejder tæt sammen med familien for at identificere problematiske mønstre, styrke kommunikationen og udvikle håndteringsstrategier til at håndtere udfordringerne. Vi tilbyder en bred vifte af terapeutiske metoder og interventionsteknikker, der er skræddersyet til at imødekomme familiens specifikke behov og mål.

Skab positive forandringer med pålidelig familievejledning

Gennem hele processen står vi til rådighed for at støtte og vejlede familien, uanset hvilke udfordringer de måtte stå over for. Vi tror på, at ved at arbejde sammen som et team og tilbyde en holistisk tilgang, kan vi skabe positive og varige forandringer i familiens liv. Hos Psykiatri Plus stræber vi efter at være en pålidelig og ressourcestærk samarbejdspartner for både familier og de professionelle, der betjener dem.

Børneområdet

Hvad er familievejledning og familiebehandling?

Familievejledning og familiebehandling er begge former for støtte, der tilbydes til familier i krise eller med udfordringer.

Familievejledning og familiebehandling har til formål at hjælpe familier med at tackle og løse forskellige problemer og udfordringer, der kan opstå i familielivet.

Dette kan omfatte alt fra konflikter og kommunikationsproblemer til forældreskab og adfærdsproblemer hos børn.

Selvom termerne ofte bruges om hinanden, er der en forskel mellem familievejledning og familiebehandling.

Familievejledning fokuserer primært på at give råd, vejledning og redskaber til forældrene for at forbedre familielivet og løse konkrete problemer, fx:

 • Individuel vejledning og støtte til familier med forskellige udfordringer og behov
 • Hjælp til at håndtere konflikter, kommunikationsproblemer og andre familiemæssige udfordringer
 • Identifikation af ressourcer og styrker i familien samt støtte til at udvikle og styrke dem
 • Udarbejdelse af handlingsplaner og mål for familien for at opnå ønskede ændringer og forbedringer
 • Tilbyder redskaber og teknikker til konfliktløsning, stresshåndtering og forbedret kommunikation inden for familien

Familiebehandling derimod indebærer en mere dybdegående og terapeutisk tilgang, hvor hele familien deltager i terapeutiske sessioner for at identificere og arbejde med underliggende problemer og relationelle dynamikker, fx:

 • Intensiv terapeutisk støtte til familier, der står over for komplekse udfordringer og konflikter
 • Arbejde med at identificere og forstå dybere familiemæssige dynamikker og mønstre
 • Fremme af forbedret kommunikation, tillid og forståelse inden for familien
 • Udarbejdelse af individuelle og familiemæssige mål for at opnå varige ændringer og bedre trivsel
 • Inddragelse af evidensbaserede terapeutiske metoder og interventioner til at adressere specifikke familiemæssige behov og udfordringer

Uanset om det drejer sig om familievejledning eller familiebehandling, er tidlig intervention afgørende for at adressere problemer i familien og forhindre, at de eskalerer. Vigtigheden af tidlig intervention understreger behovet for at tackle problemer i familien så tidligt som muligt for at forhindre, at de vokser og bliver mere komplekse over tid.

Denne proaktive tilgang kan være afgørende for at skabe positive ændringer og genoprette harmonien i hjemmet. I forlængelse heraf er Familievejlederordningen en af de ressourcer, der tilbydes familier for at støtte dem i at håndtere udfordringer og forbedre familielivet.

Kontakt os alle dage fra 06.00-20.00

Tlf. 70 210 211

Hvad indebærer familievejlederordningen?

Bekendtgørelsen om familievejlederordningen efter lov om social service § 11 fastlægger retningslinjer og rammer for implementeringen af familievejlederordningen. Familievejlederordningen er et tilbud til familier med børn, der har særlige behov eller udfordringer. Formålet med ordningen er at støtte og vejlede familierne i at håndtere disse udfordringer og skabe et trygt og stabilt miljø for barnet eller den unge.

Bekendtgørelsen specificerer bl.a. kravene til familievejledernes kompetencer og kvalifikationer, organiseringen af ordningen, herunder samarbejdet mellem kommuner, regioner og andre relevante aktører, samt indholdet og formen af den vejledning og støtte, der tilbydes til familierne.

Desuden fastlægger bekendtgørelsen også regler om registrering og dokumentation af indsatsen samt tilsyns- og kvalitetssikringsforanstaltninger. Formålet med bekendtgørelsen er at sikre, at familievejlederordningen bliver implementeret og udført på en professionel og kvalitetsbevidst måde, så familierne får den nødvendige støtte og vejledning til at håndtere deres udfordringer på bedst mulig vis.

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?

 • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
 • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
 • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk

Skab varige forandringer med skræddersyet familievejledning og familiebehandling fra Psykiatri Plus

Samlet set tilbyder Psykiatri Plus en omfattende og skræddersyet støtte til familier gennem vores familievejledning og familiebehandlingstjenester.

Vi tror på vigtigheden af at skabe et trygt og støttende miljø, hvor familier kan føle sig hørt, forstået og vejledt gennem deres udfordringer.

Vores dedikerede team af fagfolk står klar til at hjælpe med at skabe positive og varige forandringer i familiens liv. Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan vi kan støtte familien på rejsen mod trivsel.

Scroll to Top