§ 52.3.9 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlingog praktisk og pædagogisk støtte

Barnets Lov § 32 stk. 1 nr. 8

Professionel hjælp og støtte til børn og unge

Få praktisk og pædagogisk hjælp til børn og unge i alderen 13-18 år
Er der et barn/en ung i familien, som har problemer og som derfor har behov for ekstra hjælp og støtte for at komme på rette spor?

Kommunen kan gøre brug af psykiatri Plus som fagprofesionelle til at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Vi yder hjælp og støtte til børn og unge med afsæt i § 52. Vi hjælper blandt andet med at indgå i dialog med kommuner, skoler og andre institutioner, som ellers kan virke frustrerende for både barnet/den unge såvel som familien.

Tilrettelæggelsen
Her kan vi sammen tilrettelægge en meningsgivende indsats med henblik på uddannelse, fritidsaktiviteter og arbejde. Hvad end fokusområdet er, vil personlig udfoldelse, udvikling og sundhed altid være i centrum af alle slags indsatser, som Psykiatri Plus koordinerer. Formålet er at skabe de bedste forudsætninger for barnet/den unge, så de på bedst mulig vis kan træde ind i voksenlivet på lige fod med deres jævnaldrende.

§ 52 sk. 3 nr. 9: Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte

Ifølge Servicelovens § 52 stk. 3 er der 9 forskellige tilbud, som børn og unge kan modtage. Heriblandt er anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

Men hvad betyder det så?
Konkret vil det betyde, at Psykiatri Plus etablerer særligt tilrettelagte indsatser for børn og unge, der ikke får gavn af gængse foranstaltninger/tilbud.

Vi har stor fleksibilitet i opgaveløsningen, hvor det er muligt at tilrettelægge hjælpen med udgangspunkt i behov og med afsæt i familiens egne problemløsningsevner, ressourcer og kompetencer. 

Målgruppe for serviceloven § 52 stk. 3 nr. 9.

Unge med problemer i familierelationen

Vores målgruppe er unge med særlige behov og retter sig særligt mod aldersgruppen fra 13-18 år.

Det er fx unge, som har svært ved at fastholde tilknytning til uddannelsessystemet eller ikke kan opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet ved egen hjælp. Hvis den unge allerede har problemer i familierelationen, kan det være svært for dem at afsøge, hvilken uddannelse eller hvilket job de skal gå efter.

Her går Psykiatri Plus’ fagprofessionelle ind og støtter den unge med korrekt og målrettet kommunikation. Ved at den unge har en stabil voksenrelation, kan de nemmere få hjælp til at navigere i de kommunale regler og arbejdsmarkedets forventninger.

I visse tilfælde vil den unge lide af social angst eller lignende, og derfor kan det være ekstra svært for dem at bevæge sig i samfundet – både fysisk og psykisk. Lider den unge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan Psykiatri Plus også hjælpe til som ledsager. 

Vi tilbyder ligeledes § 84 – afløsning og aflastning, hvor der tages hensyn til den enkeltes behov og ønsker.

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?
  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk

Formål: Relation til en stabil voksen

Gennem relationen til en stabil voksen er målet at give mulighed for vejledning om uddannelse og arbejde. Og støtte i forhold til fastholdelse af eksisterende uddannelse- eller arbejdsaktiviteter mv.

Psykiatri Plus indgår i et tværfagligt samarbejde med uddannelsesstedet, arbejdsgiver, familien og kommunens sagsbehandler.

Det er på sigt målet, at den unge gennemfører et uddannelsesforløb og opnår tilknytning til arbejdsmarked.

Indsatsen for den professionelle hjælp

Ressourcefokuseret og anerkendende tilgang

Vores tilgang er ressourcefokuseret og anerkendende i forhold til inddragelse og tilrettelæggelse.
Hjælpen tilrettelægges desuden med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse og handleplan.

I Psykiatri Plus indgår vi i et tæt samarbejde med både skoler og institutioner, hvor vi gerne indtager en koordinerende rolle.

Vi udarbejder statusudtalelser med udgangspunkt i handleplanen og deltager i løbende statusmøder.

 

Scroll to Top