§97 Ledsagerordning

Hvad er § 97 ledsagerordning til voksne?

Ledsagerordning for voksne er til borgere, som er mellem 18-67 år og som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Meningsfuldt liv
Formålet med en ledsagerordning er at kunne tilbyde borgere med særlige behov et meningsfuldt og berigende liv og give dem mulighed for at deltage i frivillige aktiviteter og sociale sammenkomster. Alle mennesker har behov for at komme ud fra sit hjem og fx

 • Tage til frisøren
 • Gå på indkøb
 • Gå til en hobby
 • Besøge venner og familie
 • eller noget andet

Hos Psykiatri Plus synes vi alle mennesker fortjener et værdigt og meningsfuldt liv – lige meget hvilke udfordringer man står over for som borger.

Vi tilbyder derfor ledsagerordning til borgere som har en nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Målgruppe for ledsagerordning

Vi tilbyder ledsagerordning til borgere, som ikke er fyldt 67 år, og som ud over at have betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene.

Det kan også være borgere, vi i forvejen hjælper med fx § 85 Bostøtte, hvor vi støtter med transport og deltagelse i sociale aktiviteter og interesser.

Vi tilbyder også ledsagerordning til borgere, hvor deres behov for pædagogisk støtte eller andre særlige tiltag ligger ud over, hvad der er normalen. Det kan også være ledsagelse til familiesammenkomster, hvor vores medarbejdere vil kunne forudse problemstillinger og afhjælpe udfordringer og uhensigtsmæssig adfærd hos borgeren. Eller støtte borgeren i kommunikationen.

Hvad er formålet med en ledsagerordning?

Det overordnede formål med vores ledsagerordning er at hjælpe borgere, som ikke har muligheden for at komme ud grundet deres funktionsnedsættelse.

Det kan fx dreje sig om deltagelse i almindelige hverdags aktiviteter så som indkøb samt sociale aktiviteter.

Ledsagelse giver borgeren mulighed for at komme ud og få gode oplevelser, indgå i sociale aktiviteter samt kommunikere med omgivelserne.

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?
 • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
 • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
 • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk

Få ledsagerordning hos Psykiatri Plus

I Psykiatri Plus tilbyder vi i forbindelse med ledsagerordningen følgende hjælp:

 • Afløsning 
 • Forebyggelse af social isolation
 • Mulighed for at borgeren kan deltage i aktiviteter og sociale sammenkomster på trods af af varige og indgribende funktionsnedsættelse
 • Kompetente medarbejdere, som har kompetencerne til støtte og hjælp uanset omfanget af støttebehovet
 • Tryghed i forhold til ledsagerordningen
 • Beskyttet beskæftigelse

Vi tilbyder også ledsagerordning for børn.

Scroll to Top