§97 Ledsagerordning

Hvad er § 97 ledsagerordning til voksne?

Ledsagerordning for voksne er til borgere, som er mellem 18-67 år og som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Formålet med en ledsagerordning er at kunne tilbyde borgere med særlige behov et meningsfuldt og berigende liv og give dem mulighed for at deltage i frivillige aktiviteter og sociale sammenkomster. Alle mennesker har behov for at komme ud fra sit hjem og tage til frisøren, ud at shoppe, gå til en hobby, besøge venner og familie eller noget andet.

Hos Psykiatri Plus synes vi alle mennesker fortjener et værdigt og meningsfuldt liv – lige meget hvilke udfordringer man står over for som borger.

Vi tilbyder derfor ledsagerordning til borgere som har en nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Målgruppe for ledsagerordning

Vi tilbyder ledsagerordning til borgere i Psykiatri Plus, som ikke er fyldt 67 år, og som ud over at have betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene.

Det kan også være borgere, vi i forvejen hjælper med fx § 85 Bostøtte, hvor vi støtter med transport og deltagelse i sociale aktiviteter og interesser.

Til sidst tilbyder vi også ledsagerordning til borgere, hvor deres behov for pædagogisk støtte eller andre særlige tiltag ligger ud over, hvad der er normalen. Det kan også være ledsagelse til familie sammenkomster, hvor vores medarbejdere vil kunne forudse problemstillinger og afhjælpe udfordringer og uhensigtsmæssig adfærd hos borgeren. Eller støtte borgeren i kommunikationen.

Vi samarbejder fagligt bredt indenfor social- og psykiatriområdet på både børne og voksenområdet. Læs mere om vores kompetenceudvikling.

Er der behov, hjælper vi ligeledes med faglige observationer og beskrivelser ifm. voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

Hvad er formålet med en ledsagerordning?

Det overordnede formål med vores ledsagerordning er at hjælpe borgere, som ikke har muligheden for at komme ud grundet deres funktionsnedsættelse. Det kan fx dreje sig om deltagelse i almindelige hverdags aktiviteter så som indkøb samt sociale aktiviteter.

Ledsagelse giver borgeren mulighed for at komme ud og få gode oplevelser, indgå i sociale aktiviteter samt kommunikere med omgivelserne.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Sammen kan vi finde den rette løsning.

Få ledsagerordning hos Psykiatri Plus

I Psykiatri Plus tilbyder vi i forbindelse med ledsagerordningen følgende hjælp:

  • Aflastning af pårørende
  • Forebyggelse af social isolation
  • Mulighed for at borgeren kan deltage i aktiviteter og sociale sammenkomster på trods af af varige og indgribende funktionsnedsættelse
  • Kompetente medarbejdere, som har kompetencerne til støtte og hjælp uanset omfanget af støttebehovet
  • Tryghed i forhold til ledsagerordningen
  • Beskyttet beskæftigelse

Vi tilbyder også ledsagerordning for børn.

Scroll to Top