§ 83 praktisk hjælp og pleje

§83 - Praktisk hjælp i hjemmet

Har du brug for praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet?

I Psykiatri Plus tilbyder vi at varetage opgaver som fx personlig pleje, rengøring i hjemmet og andet praktisk hjælp til borgere med særlige behov, som har svært ved selv at udføre de forskellige opgaver.

Vi samarbejder med kommunerne og stiller de faggrupper til rådighed, som opgaven kræver. Alle mennesker fortjener et godt liv, og med praktisk hjælp i hjemmet hjælper vi borgere med at få en større livskvalitet og overskud i hverdagen med vores uovertrufne services.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Sammen kan vi finde den rette løsning.

Hvad er praktisk hjælp?

Praktisk hjælp er et tilbud til borgere med særlige behov, som af forskellige grunde har brug for hjælp til de praktiske gøremål i hjemmet. Praktisk hjælp kan også komme i form af personlig pleje og madservice. Praktisk hjælp i hjemmet kan være alt fra hjælp til tøjvask, rengøring, indkøb mm. Og den personlige pleje kan være alt fra hjælp til at få tøj på, personlig hygiejne, hjælp til at spise og hjælp til at komme ud af sengen mm. Alle borgernes behov er forskellige, og hjælpen bliver altid tilrettelagt efter den enkelte borgere og vedkommendes behov.

Sammenhæng og livskvalitet
Det er vigtigt at borgeren oplever en sammenhæng indsats i form af den praktiske hjælp, som giver tryghed og stabilitet. Både den praktiske hjælp og plejehjælpen skal opleves af borgeren som ligeværdige og naturlige, og det er derfor vigtigt, at medarbejderne er kompetente og medmenneskelige. Hos Psykiatri Plus går alle vores medarbejdere op i ordentlighed, kvalitet og vores grundværdi om, at mennesket altid kommer foran alt andet.

Serviceloven om personlig og praktisk hjælp

Ifølge Serviceloven § 83 skal kommunen tilbyde personlig hjælp og støtte, fx i form af praktiske opgaver i hjemmet, som er nødvendige at udføre, til borgere med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Udover dette skal kommunen også tilbyde madservice og hjælp med personlig pleje.

I Psykiatri Plus  tilbyder vi, i kombination med anden indsats fx § 85 bostøtte eller respiratorisk hjælp, at supplere med § 83 ydelser, da vores medarbejdere vil kunne varetage forskellige opgaver som en del af hjælpen og dermed sikre kontinuitet i forhold til de hjælpere, der kommer i borgerens hjem.

Hos Psykiatri Plus er vi specialiserede i de borgere, som har det allersværest. Det er borgere med fysiske og psykiske sygdomme, der måske også har følgelidelser som fx misbrug. Flere af de borgere, som vi støtter, har udadreagerende adfærd eller sociale problemer.
Vi hjælper også borgere, som har demens i større eller mindre grad, eller som har fået demens i en tidlig alder.

Hvilken målgruppe kan Psykiatri Plus give praktisk hjælp?

De borgere som vi kan tilbyde denne ordning til, er borgere, som er i målgruppen for § 83 og samtidig modtager hjælp fra Psykiatri Plus. Ofte er det borgere, som enten har behov for en sammenhængende indsats grundet særlige udfordringer og sociale problemer, hvorfor opgaven kræver særlige kompetencer, som ikke er til rådighed hos det faste personale.

Det kan også være patienter på de respiratoriske opgaver og praktisk hjælp til ældre.

Hvad er formålet med praktisk hjælp?

Alle fortjener et godt liv og med praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet, kan borgere med særlige behov få en sammenhæng og ro til at leve så normalt et liv som muligt.

Borgerne vil opleve sammenhæng i indsatsen og kontinuitet i de kompetente hjælpere, der kommer i hjemmet. Formålet er at styrke helheden og skabe ro til at leve et så normalt liv som muligt – på trods af de udfordringer borgeren har.

Hjælp til at sikre helhed i indsatsen for borgeren

I nogle situationer er det faste personale måske bange for borgeren, som kan opføre sig fysisk truende.
I Psykiatri Plus tilbyder vi § 83 hjælp til borgere med det formål at sikre helhed i indsatsen eller der, hvor det faste personale ikke er rustet til at arbejde med denne målgruppe.

I kan forvente, at vi:

  • varetager § 83 opgaver i forbindelse med andre opgaver, vi løser for jer
  • stiller de faggrupper til rådighed, som opgaven kræver
  • arbejder ud fra de indsatsmål, I har opstillet
  • arbejder ud fra jeres kommunes serviceniveauer og branchestandarder på området
Scroll to Top