Faglige observationer og beskrivelser

I Psykiatri Plus bistår vi kommunens sagsbehandler med faglige observationer og beskrivelser i forbindelse med fx udarbejdelse af VUM-udredninger eller andre beskrivelser og vurderinger af borgerens funktionsniveau, ressourcer og støttebehov.

Målgruppe: Faglige observationer og beskrivelser

Vi tilbyder at gennemføre faglige observationer og beskrivelser ifm. voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

Vi gennemfører observationerne, der hvor borgeren opholder sig.

Formål: Et solidt grundlag for videre vurdering af støttebehov

Vores observationer sikrer et solidt grundlag for den videre vurdering af borgerens funktionsniveau, støttebehov og korrekt match med indsatsen.

Vi foretager observationer af borgeren ud fra et, tilrettelagt og individuelt, konkret og afgrænset observationsforløb med fokus på de elementer, som kommunen identificerer.

Det kan fx være funktionsniveau i særlige situationer, udvikling eller indbyrdes relationer/samspil mv.

Det er nødvendigt at borgeren, er orienteret om vores tilstedeværelse og formålet med dette, så borgeren  kender og accepterer vores opgave og tilstedeværelse. Herigennem sikrer vi et trygt arbejdsmiljø for både myndigheden, borgeren og vores medarbejdere.

Vi tilbyder også afløsning og aflastning for pårørende. Derudover hjælper vi med ledsagerordning til borgere som har en nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. 

Samarbejdet

Forud for opgavens start, foreligger der altid en aftale om hvornår opgaven starter, hvilken kommunikation der er nødvendig undervejs i forløbet, og hvornår rapporten færdig og afleveres til kunden.

Forløbet afsluttes med en skriftlig rapport, som indeholder vores faglige observationer og vurderinger i forhold til ressourcer og udfordringer. Rapporten gennemgås med borgeren inden den fremsendes til kommunen. Der kan dog være hensyn, der taler imod dette. 

Rapporten gennemgås med kommunens sagsbehandler på et overleveringsmøde.

Vores observationer kan bidrage med nye og objektive beskrivelser, hvor der er behov for ekstern inddragelse.

Kommunens sagsbehandler kan inddrage vores bidrag i den pågående VUM-udredning, evaluering af eksisterende indsats samt videre vurdering af støttebehov.

Er der behov for beskyttet beskæftigelse for at fremme den enkeltes trivsel, støtter og guider Psykiatri Plus borgeren i aktiviteter.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Sammen kan vi finde den rette løsning.

Indsatsen: Korrekt match mellem støttebehov og indsats

Indsatsen: Korrekt match mellem støttebehov og indsats

Som kunde vil du opleve, at vores faglige observationer bidrager med identifikation af funktionsniveau og støttebehov.

Kommunens sagsbehandler kan anvende vores faglige beskrivelser og vurderinger til at sikre korrekt match mellem støttebehov og indsats – eller inddrage beskrivelsen ifm. revurdering af eksisterende indsatser, om disse opfylder det aktuelle funktionsniveau eller om indsatsen bør op- eller nedjusteres.

Scroll to Top