§ 90 Afløsning

Støtte til børn og unge og deres familier

Vi tilbyder indsatsen § 90 om afløsning, som udgør en central del af vores omfattende tilbud til børn og unge i overensstemmelse med Barnets Lov. Tidligere var denne paragraf kendt som henvisningsparagraf § 44 i Serviceloven – § 84 stk. 1, men den er nu blevet selvstændiggjort og findes som § 90 i Barnets Lov og danner grundlag for at imødekomme børn og unges eller forældres behov for afløsning.

Blå cirkel sort og hvid klassisk salg Facebook opslag (16)

Hvad er § 90 om og afløsning?

Denne lov er grundlaget for at sikre, at børn og unges eller forældres behov for afløsning og støtte imødekommes på en effektiv og retfærdig måde.

Hos Psykiatri Plus anerkender vi vigtigheden af at tilbyde passende støtte til børn og unge samt deres familier, og vores tilbud er skræddersyet til at imødekomme disse behov på en holistisk og individuel måde.

Psykiatri Plus' tilgang til afløsning

Vi tilbyder professionel afløsning til børn og unge, skræddersyet til at imødekomme individuelle behov i familien. Som en erfaren samarbejdspartner kan vi assistere myndigheder med at sikre passende støtte til de børn og unge, de er ansvarlige for. Vores mål er at skabe tryghed og positive resultater for både børnene og deres familier.

Vores tilgange er designet til at imødekomme børn og unges behov samt de pårørendes på en holistisk måde. Vi anerkender vigtigheden af tidlig intervention og skaber individuelt tilpassede støtteforanstaltninger for at sikre, at børn og unge får den bedst mulige støtte til deres trivsel og udvikling.

Hvad er aflastning og afløsning?

Aflastning og afløsning er to forskellige former for støtte, der tilbydes børn og unge samt deres familier for at lette byrden og skabe mulighed for trivsel i hverdagen.

Hos Psykiatri Plus tilbyder vi afløsning i eget hjem.

Aflastning foregår uden for hjemmet.

Vi kan IKKE tilbyde selve aflastningspladsen, men kan være til stede med barnet på aflastningspladsen, såfremt der er tale om et barn eller ung, som vi i forvejen har en stærk relation til.

Aflastning
Aflastning indebærer, at barnet eller den unge midlertidigt opholder sig uden for hjemmet hos en person eller på en institution, der kan tilbyde passende støtte og pleje. Formålet er at give både barnet og familien en pause fra den daglige rutine og skabe mulighed for nye oplevelser og relationer, fx:

  • Et barn med særlige behov tilbringer en weekend hos en aflastningsfamilie, hvor de kan deltage i forskellige aktiviteter og sociale arrangementer.
  • En ung med psykiske udfordringer opholder sig på en aflastningsinstitution i en periode, hvor de modtager støtte og vejledning fra professionelle medarbejdere.

Psykiatri Plus tilbyder altså IKKE selve aflastningspladsen.

Afløsning
Afløsning finder sted i hjemmet, hvor vi kommer til familien og overtager omsorgen for barnet eller den unge i en aftalt periode. Formålet er at give de pårørende mulighed for en pause fra omsorgen og skabe tid til egne behov og aktiviteter, fx:

  • En erfaren støtteperson besøger en familie med et barn med særlige behov og tager sig af barnet i nogle timer om ugen, hvilket giver forældrene mulighed for at udføre praktiske opgaver eller bruge tid sammen med andre familiemedlemmer.
  • En ung med adfærdsmæssige udfordringer får regelmæssig afløsning af en erfaren støtteperson, der hjælper med at håndtere vanskelige situationer og skabe struktur i hverdagen.

Hvordan hjælper vi jer bedst muligt?

  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk
Scroll to Top