§ 103 og § 104

Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets og samværstilbud

§ 103
Beskyttet beskæftigelse

Hvad er § 103?

Ifølge serviceloven §103 kan kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller som har sociale problemer, der gør, at de ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne

Hos Psykiatri Plus kan vi hjælpe borger og kommune med at støtte op omkring § 103.
I forlængelse af fx § 85 – bostøtte i eget hjem, kan vi understøtte borgerens tilbud omkring beskyttet beskæftigelse.

Beskæftigelsen skal foregå på et særligt beskyttet værksted eller i forbindelse med ophold på bosteder, væresteder, varmestuer og sociale caféer mv.

Psykiatri Plus kan derfor ikke tilbyde eller tilrettelægge selv aktiviteten, men kan støtte borgeren i udførelsen fx transporten frem og tilbage, onbordning og støtte i udførelsen af selve beskæftigelsen.

Det er også derfor, at vi kan hjælpe på en § 103 når vi i forvejen har borgeren i fx et § 85 forløb.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Sammen kan vi finde den rette løsning.

§ 104
Aktivitets- og samværstilbud

Hvad er § 104?

Borgere med fysisk eller psykisk funktionsevne kan bevilges ulønnet aktivet– og samværstilbud jf. Servicelovens 104.

Aktivitet- og samværsbevillingen kan defineres meget bredt, som fx meget afgrænset beskæftigelse hos en virksomhed, hvor borger ikke får løn.

Her kan Psykiatri Plus hjælpe med at finde og understøtte udøvelsen af aktiviteten.

Hvad er formålet med §84?
Formålet er at fremme den enkeltes trivsel og livskvalitet samt at forebygge social isolation og ensomhed.

Aktivitets- og samværstilbud kan eksempelvis omfatte forskellige former for

  • Fritidsaktiviteter
  • Kulturelle arrangementer
  • Hobby- og interessegrupper
  • Træningstilbud

Vi støtter borgeren i de aktiviteter, som er planlagt og vi fungerer primært, som støtte og guide for at borgeren kan lykkes i deres tilbud.

Er der behov for en ledsager så borgeren kan deltage i aktiviteter og sociale sammenkomster tilbyder vi også § 97 ledsagerordning.

Hos Psykiatri Plus kan vi hjælpe borgere og kommune med at støtte op omkring § 104. I forlængelse af fx § 85 – bostøtte i eget hjem, kan vi understøtte borgerens tilbud omkring aktivitets- og samværstilbud. 

Vi tilbyder også § 84 – afløsning og aflastning som er med til at yde støtte, afløsning og omsorg til den nære pårørende.

Scroll to Top