§ 103 og § 104

Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets og samværstilbud

§ 103
Beskyttet beskæftigelse

Hvad er § 103?

Ifølge serviceloven §103 skal kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller som har sociale problemer, der gør, at de ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne

Hos Psykiatri Plus kan vi hjælpe borger og kommune med at støtte op omkring § 103.
I forlængelse af fx § 85 – bostøtte i eget hjem, kan vi understøtte borgerens tilbud omkring beskyttet beskæftigelse.

Vi kan fx understøtte borgen på en § 103 ved at hjælpe og guide i trafikken, hvordan man som person agerer i situationer med andre personer osv.

Det er også derfor, at vi kan hjælpe på en § 103 når vi i forvejen har borgeren i fx et § 85 forløb.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Sammen kan vi finde den rette løsning.

§ 104
Aktivitets- og samværstilbud

Hvad er § 104?

Formålet med tilbuddene er at fremme den enkeltes trivsel og livskvalitet samt at forebygge social isolation og ensomhed.

Aktivitets- og samværstilbud kan eksempelvis omfatte forskellige former for fritidsaktiviteter, kulturelle arrangementer, hobby- og interessegrupper og træningstilbud.

Vi støtter borgeren i de aktiviteter, som er planlagt og vi fungerer primært, som støtte og guide for at borgeren kan lykkes i deres tilbud.

Er der behov for en ledsager så borgeren kan deltage i aktiviteter og sociale sammenkomster tilbyder § 97 ledsagerordning.

§ 104 kan ses som en ‘ekstra ydelse’ i forlængelse af Serviceloven §85 vedrørende bostøtte i eget hjem, som vi tilbyder hos Psykiatri Plus.

Hos Psykiatri Plus kan vi hjælpe borgere og kommune med at støtte op omkring § 104. I forlængelse af § 85 – bostøtte i eget hjem, kan vi understøtte borgerens tilbud omkring aktivitets- og samværstilbud. 

Vi tilbyder også § 84 – afløsning og aflastning som er med til at yde støtte, afløsning og omsorg til den nære pårørende.

Vi samarbejder fagligt bredt indenfor social- og psykiatriområdet på både børne og voksenområdet. Læs mere om vores kompetenceudvikling.

Hos Psykiatri Plus tilbyder vi at gennemføre faglige observationer og beskrivelser ifm. voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

 

Scroll to Top