Case: Vi støtter, når opgaven bliver for stor for forældrene

Det er selvsagt en stor belastning for forældre, når deres børn er syge. Og når børn er så syge, at de kræver opmærksomhed alle døgnets timer, vil de fleste forældre før eller siden komme til kort og have brug for hjælp.

15-årige Sara lider af en spiseforstyrrelse.
Hun bor bl.a. sammen med sin far, som i mange år har taget sig af hende. I hverdagene har faren haft støtte fra en kontaktperson fra kommunen, men om aftenen og i weekenden har han været alene om at tage sig af Sara.

Efter at have været den primære omsorgsperson for Sara i mange år, var Saras far nået til et punkt, hvor hans ressourcer ganske enkelt var brugt op. Han blev modløs og opgivende og havde vanskeligt ved at se formålet med det hele. Der opstod dermed et behov for, at Sara og hendes far også fik støtte i weekenderne. Faren kunne ikke længere klare opgaven alene, og det, at han var så udbrændt, påvirkede den i forvejen pressede relation mellem far og datter.

I venten på en professionel ramme

I samråd med kommunen besluttede Saras far sig efter svære overvejelser for at lade Sara anbringe på et ungehjem, hvor de har de fornødne professionelle ressourcer til at tage sig godt af hans datter. For at skåne Sara bedst muligt, var det imidlertid vigtigt, at de fandt den helt rigtige løsning til hende – og det kunne ikke lade sig gøre lige med det samme.
Spørgsmålet var derfor, hvordan man i ventetiden kunne passe på både Sara og hendes far.

Det var her, Psykiatri Plus kom ind i billedet. Aftalen blev, at når kommunens kontaktperson havde fri, skulle Psykiatri Plus’ medarbejdere træde til. Nu er det sådan, at Psykiatri Plus’ medarbejdere kommer i hjemmet om aftenen og i weekenderne og støtter Sara ved måltider og ved at være sammen med hende. På den måde har Saras far fået mulighed for at tanke lidt overskud, mens familien venter på en permanent løsning. Samtidig er det ikke nødvendigt, at Sara kommer i en midlertidig anbringelse.
Det overvejes også at tilknytte en psykolog til familien for at sikre en helhedsorienteret indsats. For mange års belastning kan mærkes, også i lang tid efter at belastningen er væk.

Vi bygger bro til anbringelsen

Når det rette ungehjem er fundet til Sara, vil Psykiatri Plus være med hende i overgangen for at gøre den så let og tryg som mulig.
Også for hendes far.
Psykiatri Plus vil således også være en væsentlig ressource på ungehjemmet, fordi de medarbejdere, der kender Sara godt, kan være med til at klæde det nye personale på, indtil de har lært Sara tilstrækkeligt godt at kende.
Målet er, at der skal være så få skift som muligt for Sara, så hun får de bedste betingelser for hurtigt at falde til det nye sted – samtidig med at hendes far kan være tryg ved, at dem, der overtager opgaven med at tage sig af Sara, ved præcis, hvordan hun skal mødes.

I Psykiatri Plus arbejder vi med sårbare mennesker. Derfor er deres historier anonymiseret.

Du kan også læse om

Scroll to Top