Case: Der er altid en løsning

Indimellem kan det forekomme umuligt for en kommune at tilvejebringe en løsning, hvor en borger med store udfordringer kan finde ro. Her træder Psykiatri Plus gerne til – også med utraditionelle løsninger.

Hanne har levet et hårdt liv med alkoholmisbrug og vold, som har påført hende en hjerneskade. Selvom hun kun er i begyndelsen af 60’erne, viser hun tegn på både demens og personligheds-forstyrrelse, måske på grund af den vold, hun har været udsat for.

Efter et ophold på psykiatrisk afdeling, skulle Hanne flytte ind på et plejecenter. Psykiatri Plus blev rekrutteret som særlig ressource allerede to uger før flytningen for at lære Hanne at kende og støtte hende i overgangen. Selvom indflytningen var grundigt forberedt, var den ikke nem, hverken for Hanne eller for de øvrige beboere på plejecentret. Hanne er nemlig udadreagerende og har brug for at blive skærmet for diverse indtryk og forstyrrelser, og det er vanskeligt på et sted, hvor der bor mange andre mennesker.

Først blev en medarbejder fra Psykiatri Plus sat på i dagtimerne, men inden længe måtte støtten udvides til døgndækning syv dage om ugen. Den massive støtte til trods blev Hanne igen indlagt på psykiatrisk afdeling. Efter endt behandling blev hun forsøgt overflyttet til et botilbud, stadig med døgnstøtte fra Psykiatri Plus; to medarbejdere i de vågne timer og en om natten, indtil botilbuddet bad om, at der også var to på om natten for at skabe yderligere ro for Hanne.

Ro på hverdagen
Det varede ikke længe, før også medarbejdere på botilbuddet gav udtryk for, at Hanne ikke kunne rummes på stedet, og da der efter et halvt år på stedet skete en omstrukturering, blev Hannes plads nedlagt, og hun var reelt hjemløs. Hannes hjemkommune havde ikke noget bud på en løsning. En aflastningsplads blev overvejet, men med Hannes komplicerede livssituation, var det ikke en brugbar løsning.

Det lykkedes Psykiatri Plus at finde en midlertidig særligt skærmet enhed med meget lidt kontakt til andre mennesker. Med et team af kendte medarbejdere i 2:1-døgnstøtte er Hanne endelig i ro, også selvom hun stadig er aktivt alkoholmisbrugende, hvilket fra tid til anden stadig gør dagene udfordrende.

Hverdagen tilrettelægges efter Hannes vaner og rutiner og med så få stimuli som muligt. Hun bor med direkte adgang til naturen, og den er med til at skabe ro i hendes sind.

I Psykiatri Plus arbejder vi med sårbare mennesker. Derfor er deres historier anonymiseret.

 

Psykiatri Plus samarbejder med både offentlige og private bosteder, botilbud og opholdssteder – både for børn/unge og for voksne. Vi kan indgå som en del af normeringen eller 1:1 på en enkelt borger.
Der kan være tale om beboere med forskelige diagnoser inden for psykiatrien, udviklingshæmmede og senhjerneskader mm.

Du kan også læse om

Scroll to Top