Case: Vi træder til, når indsatsen overrasker

Da 14-årige Hannah blev udskrevet fra psykiatrisk afdeling til et socialpædagogisk bosted med erfaring i autismespektrum- og spiseforstyrrelse, var forventningen, at det var det helt rigtige match. En voldsomt udadreagerende adfærd betød imidlertid, at der var behov for ekstra ressourcer, og her trådte Psykiatri Plus til.

”Vi havde holdt rigtig mange møder med psykiatrisk afdeling og den anbringende kommune forud for Hannahs indflytning for at være helt sikre på, at vi var det rigtige tilbud. Vi troede derfor, at vi arbejdede på et oplyst grundlag, da vi sagde ja til opgaven,” fortæller forstander for det socialpædagogiske bosted, hvor Hannah flyttede ind.

Det viste sig imidlertid hurtigt, at ikke al information havde været tilstrækkeligt tydelig i overleveringen. 14-årige Hannah havde været indlagt på lukket afdeling over en længere periode, hendes værelse havde været blottet for inventar, fordi hun var voldsomt udadreagerende og kastede med de ting, hun havde omkring sig – og så havde hun været sondemadet.

”Det betød, at hun gik fra sondemad på psykiatrisk afdeling til buffet hos os, og det affødte naturligt en reaktion hos en pige med ikke alene en spiseforstyrrelse, men også med en diagnose inden for autismespektret. Hun stoppede med at spise de første fire dage og havde en voldsomt udadreagerende reaktion, hvilket betød, at vi var nødt til at køre hende tilbage til psykiatrisk afdeling for at få hende i ro. Herefter kom hun tilbage.”

De andre beboere reagerer
Bostedet er normalt et meget roligt sted, så de øvrige beboere blev chokerede og utrygge, og da Hannah for anden gang inden for kort tid reagerede ved at kaste med glas og tallerkener i spisestuen, var forstanderen klar over, at det var nødvendigt at sætte ekstra ressourcer ind på opgaven.

”Vores personale var ikke klædt på til at møde en beboer med den form for adfærd. Vores dækning er 1:5, mens Hannah krævede 1:1. Jeg kontaktede derfor psykiatrisk afdeling, som anbefalede mig Psykiatri Plus. De trådte straks til med døgndækning, og det hele gik meget nemt. Alene det var positivt, men det allermest positive var at møde en gruppe meget professionelle og dygtige vikarer, som forstod indsatsen med det samme og trådte til uden den fjerneste tvivl eller usikkerhed.”

Evnen til at læse stedet
At få fremmede ind på et bosted for unge med autismespektrumforstyrrelse er i sig selv en udfordring.

”Vores beboere bryder sig pr. definition ikke om fremmede, men har behov for genkendelighed og tryghed. Medarbejderne fra Psykiatri Plus havde imidlertid en sjælden evne til at læse stedet og glide ind uden at påkalde sig opmærksomhed. De var også dygtige til at trække sig og være usynlige, når det var det, Hannah havde behov for, og i ophedede situationer forstod de at byde sig til eller holde afstand, præcis som øjeblikssituationen krævede. Endelig viste de stor velvillighed i forhold til at justere, når Hannahs behov løbende ændrede sig.”

Forstanderen har i det hele taget kun godt at sige om samarbejdet med Psykiatri Plus.

”De skabte tryghed omkring Hannah, de andre beboere og vores personale. Forskellen på Psykiatri Plus og andre vikarservices er helt klart, at Psykiatri Plus’ personale er trænet i psykiatriske problemstillinger. De bliver ikke usikre eller i tvivl, når opgaven er udfordrende, og de ved, hvordan de skal bringe beboeren i ro. Deres tilgang til de mennesker, de møder, er sund og respektfuld, og jeg ville ikke tøve med at kontakte dem igen, hvis jeg stod i en lignende situation.”

Placeringen var ikke hensigtsmæssig
Til trods for både bostedets og Psykiatri Plus’ døgnindsats måtte forstanderen efter halvanden måned erkende, at opgaven var for stor, hvis de øvrige beboeres livskvalitet skulle sikres. Hannah måtte tilbage til psykiatrisk afdeling og bringes i ro, før man kunne gå i gang med at lede efter et tilbud, der passede bedre til hende.

”Det gør altid ondt, når man ikke kan hjælpe et ungt menneske, som lider. Som forstander er det imidlertid min fornemste opgave at se på hele huset og sikre, at alle beboere kan føle sig trygge,” slutter forstanderen.

I Psykiatri Plus arbejder vi med sårbare mennesker. Derfor er deres historier anonymiseret.

Du kan også læse om

Scroll to Top