§ 50 Faglige observationer og beskrivelser

Vi bistår jer i den børnefaglige undersøgelse

I Psykiatri Plus kan vi bistå kommunens sagsbehandler med faglige observationer og beskrivelser i forbindelse med fx udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser jf. SEL § 50 eller andre beskrivelser og vurderinger af børn, unge og familiers udvikling, trivsel og støttebehov.

Vores observationer er af høj faglig kvalitet og bidrager med et solidt grundlag for den videre vurdering af barnets, den unges og familien ressourcer og støttebehov.

Vi arbejder ud fra Barnets Lov

Målgruppe: Børn og unge med behov for særlig støtte

Når kommunen har en formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, tilbyder vi at gennemføre faglige observationer og beskrivelser til brug for fx den børnefaglige eller øvrige faglige vurdering omkring trivsel og udvikling.

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?

  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk

Formål med faglige observationer og beskrivelser

Når der er en formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte tilrettelægges et individuelt, konkret og afgrænset observationsforløb med fokus på de elementer, som kommunen identificerer.

Vi træder til
Vores fagligt dygtige medarbejdere kan foretage observationer af barnet eller familien ud fra en, konkret beskrivelse af opstillede formål og fokuspunker. 

For at vi kan observere præcis hvad der ønskes, påbegyndes opgaven først, når der ligger en konkret beskrivelse fra kunden omkring hvad fokus er – hvorfor og hvad.
Det kan fx være funktionsniveau i særlige situationer, alderssvarende udvikling eller indbyrdes relationer/samspil mv.

Tryghed hele vejen igennem
Det er nødvendigt at barnet/den unge og familien, er orienteret om vores tilstedeværelse og formålet med dette, så barnet/den unge og familien kender og accepterer vores opgave og tilstedeværelse.
På den måde kan vi være med til at skabe et trygt miljø for både myndigheden, familien, borgeren og vores medarbejdere.

Samarbejdet omkring observationer og dokumentation

Når vi indgår et samarbejde med myndigheden omkring observationer og beskrivelser på en specifik opgave, foreligger der altid en aftale om hvornår opgaven starter, hvilken kommunikation der skal være undervejs i forløbet, og hvornår observationerne/dokumentationen skal være færdig og i hænderne på kunden.

Forløbet afsluttes med en skriftlig rapport, som indeholder vores faglige observationer og vurderinger i forhold til ressourcer og udfordringer.
Rapporten gennemgås med familien inden den fremsendes til kommunen. Der kan dog være hensyn, der taler imod dette. 

Rapporten gennemgås med kommunens sagsbehandler på et overleveringsmøde.

Vores observationer kan bidrage med nye og objektive beskrivelser, hvor der er behov for ekstern inddragelse. Dette er ofte en forudsætning for, at familien ønsker at indgå positivt i samarbejdet omkring § 50 undersøgelse.

Indsatsen: Høj faglig kvalitet

Vi tager udgangspunkt i ICS-trekanten, der inddrager barnets udviklingsmæssigbehov, forældre kompetencer og familieforhold.

Kommunens sagsbehandler vil opleve at vores observationer og beskrivelser bygger på inddragelse, helhedstænkning og er ressourceorienteret.
Vi afdækker de faktorer, som har betydning for barnets situation i det omfang det er muligt.

De observationer og beskrivelser, Psykiatri Plus laver, styrker den faglige kvalitet i den pågående børnefaglige undersøgelse eller øvrige vurderinger.

Denne ydelse leveres både særskilt, men indgår også i sammenhæng med andre ydelser fx praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, hvor der er usikkerhed omkring barnet, den unges og familiens støttebehov.

Scroll to Top