Anne Görlich

Anne Görlich er lektor på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet.
Hun er Ph.D. i ungdomsforskning, cand.mag i psykologi og kommunikation samt uddannet psykoterapeut.

Hendes forskning er primært centreret omkring unge, som på forskellige måder oplever at være udfordret i deres trivsel, heriblandt nogle som kæmper med at komme gennem uddannelsessystemet.

Anne Görlich er en af forfatterne til bogen ’Mistrivsel i lyset af tempo præstation og psykologisering’, som udfolder og nuancerer aktuelle forståelser af mistrivsel blandt unge.

Foredrag af Anne (Kl. 12.45 - 13.45)

Mistrivsel blandt unge

Flere og flere unge mistrives, og antallet af diagnoser blandt de unge er eksploderet. Anne Görlichs foredrag handler om den stigende mistrivsel blandt unge, som vi ser generelt. Hun stiller spørgsmålet om, hvordan vi kan forstå unges trivsel, mistrivsel og udsathed i dag. Hvilke ungdomsliv, fortællinger og sammenhænge gemmer sig bag tallene? Hvordan påvirker samfundsmæssige tendenser som acceleration, præstation og psykologisering de unges mistrivsel, og hvordan skal der sættes ind for at hjælpe de unge?

Scroll to Top