Birgitte Thylstrup

Birgitte Thylstrup er en anerkendt forsker inden for rusmiddelområdet og har særligt beskæftiget sig med forskning i forebyggelse og behandling på området. Hun er ph.d. i psykologi og ansat som forsker på Psykologisk Institut – Center for Rusmiddelforskning under Aarhus Universitet.
Birgitte Thylstrup er formand for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose og medlem af Advisory Boardet for UngeAlliancen, der arbejder for at styrke og kvalificere indsatsen til unge med dobbeltdiagnose og deres familier.
Hun er desuden forfatter til bogen ’Misbrugsbehandling’ og medforfatter til bogen ’Misbrug i Psykologisk Perspektiv’, som giver råd til såvel pårørende som fagpersoner om, hvordan man møder mennesket bag misbruget.

Birgitte_fin_i_farver
Foredrag af Birgitte Thylstrup (Kl. 10.45- 11.45 og 12.45 - 13.45 )

Unge – når rusmidler og psykisk lidelse udfordrer trivsel

Unges udviklingsproces betyder, at de i perioder er mere eller mindre sårbare. Det kan derfor være svært at definere og diagnosticere psykiske vanskeligheder hos unge. Og det kan være svært at vurdere, om problemer skal ses som forbigående eller mere alvorlige.
Samtidig er det vigtigt at give psykiske vanskeligheder tidlig opmærksomhed, for sammenfald mellem psykiske vanskeligheder og afhængighed af rusmidler hos unge anses i stigende grad som et alvorligt problem. Oveni er unge mere sårbare overfor risikoadfærd og konsekvensen af rusmiddelbrug.
I sit foredrag afdækker Birgitte Thylstrup vigtige områder angående rusmidler og samtidig psykisk lidelse blandt børn og unge. Hvor ligger udfordringerne? Hvor er potentialerne?

Scroll to Top