Dette event er overstået
P1038852

Mini Temadag – Dobbeltdiagnoser: psykisk lidelse og stofmisbrug blandt unge

Dagens program og indhold 

Antallet af unge, der både har et misbrug og en psykiatrisk diagnose, har gennem de seneste år været stærkt stigende: Fra 2005 til 2017 er antallet af unge med en dobbeltdiagnose fordoblet blandt de unge fra 15-25 år.

En tidlig indsats for disse sårbare unge er vigtig for at sikre en bedre overgang fra børnelivet og ungdomslivet til voksenlivet.

Dagens oplæg vil bl.a. komme ind på, hvad en dobbeltdiagnose er, hvor udbredt det er, samt aktuelle udfordringer og behandlingsmuligheder.
Hvad er særligt for unge med dobbeltdiagnoser?
Hvilke vigtige fokuspunkter er der i arbejdet med dem?
Og hvilken viden er relevant for jeres arbejde med de unge?

 

Dagens oplægsholder

Birgitte Thylstrup er en anerkendt forsker inden for rusmiddelområdet og har særligt beskæftiget sig med forskning i forebyggelse og behandling på området.
Hun er ph.d. i psykologi og ansat som forsker på Psykologisk Institut – Center for Rusmiddelforskning under Aarhus Universitet.

Birgitte Thylstrup er formand for Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose og medlem af Advisory Boardet for UngeAlliancen, der arbejder for at styrke og kvalificere indsatsen til unge med dobbeltdiagnose og deres familier.
Hun er desuden forfatter til bogen ’Misbrugsbehandling’ og medforfatter til bogen ’Misbrug i Psykologisk Perspektiv’, som giver råd til såvel pårørende som fagpersoner om, hvordan man møder mennesket bag misbruget.

 

Er denne Mini Temadag noget for mig?

Vores Mini Temadag er særligt tilrettelagt for fagpersonale, som beskæftiger sig med børn og unge som har en dobbeltdiagnose.

 

Dagens program

Kl. 11.30: Ankomst, frokost og velkomst v/Psykiatri Plus

Kl. 12: Foredrag del 1

Kl. 14.15: Kaffe og kage

Kl. 14.30: Foredrag del 2

Kl. 15.30: Tak for i dag

 

Tidligere deltager har udtalt følgende fra oplæg omkring kønsidentitet i 2023:

“Det var fuldstændigt fantastisk og med en formidler på højt fagligt plan. Lærte meget nyt.”

“…. så spændende og lærerigt, at jeg godt kunne have brugt en hel dag.”

“En yderst indbringende dag med viden jeg ikke havde, og som er brugbar viden, der kan omsættes. Dejlig organiseret dag med en bragende god og professionel oplægsholder”


“Super god foredragsholder, tilpas udfordrende til, at det gav refleksioner at gå hjem på”

 

Har du spørgsmål til dagens program?

Kontakt Mette Pahuus – Børn og Unge Konsulent
Mail: mep@psykiatriplus.dk
Tlf: 29 88 24 34

Detaljer
22. maj 2024
Odense
Scroll to Top