Konkurrencebetingelser

Vilkår og betingelser for konkurrencen

1. Arrangøren af denne konkurrence er Psykiatri Plus A/S, CVR-nr. 34043981 (herefter kaldet “Psykiatri Plus”) Stationsparken 37, 2600 Glostrup, Danmark.

2. Konkurrencen er kun gældende d. 13.-15. september 2023.

3. Konkurrencen er åben for alle over 18 år, der har deltaget i DKDK 2023 med undtagelse af medarbejdere og familiemedlemmer til disse i Psykiatri Plus og Plus Sundhed.

4. Det er kun muligt at deltage i konkurrencen én gang pr. person. Øvrige tilmeldinger til konkurrencen vil blive diskvalificeret.

5. Psykiatri Plus påtager sig intet ansvar for tilmeldinger, der går tabt, forsinkes, fejldirigeres, er ufuldstændige eller som følge af tekniske forhold eller andre årsager ikke kan udfyldes eller indsendes.

6. Deltagelse i konkurrencen kan kun ske online og forudsætter samtidig tilmelding til Psykiatri Plus nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kan til enhver en tid afmeldes. Derudover accepterer du også, at vi må kontakte dig via tlf. med henblik på at præsentere dig for vores ydelser i Psykiatri Plus.

7. Deltagelse i konkurrencen er ikke betinget af køb.

8. Konkurrencens præmier har en værdi af  350 kr.  

9. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

10. Vinderen af konkurrencen udvælges ved tilfældigt lodtrækning af Psykiatri Plus blandt alle kvalificerede deltagere d. 13. -15. september 2023. Vinderen kontaktes direkte via kontaktoplysningerne, der er oplyst ved tilmelding.

11. Psykiatri Plus’ udvælgelse af vinderen af konkurrencen er endelig.

12. Psykiatri Plus forbeholder sig ret til helt eller delvist at ændre, annullere, afbryde eller suspendere konkurrencen, hvis Psykiatri Plus vurderer, at konkurrencen ikke kan afholdes som angivet i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, gældende love og regler, i tilfælde af virus, softwarefejl eller uautoriseret menneskelig indgriben eller i tilfælde af anden årsag, der ligger uden for Psykiatri Plus rimelige kontrol og kan ødelægge eller påvirke administrationen, sikkerheden og uvildigheden af konkurrencen. Psykiatri Plus kan ikke holdes ansvarlig for forhold, omstændigheder, tab, fejl eller forsinkelser, der skyldes begivenheder uden for deres rimelige kontrol.

13. Hvis en handling, forsømmelse, hændelse eller omstændighed opstår, som Psykiatri Plus ikke med rimelighed kan forventes at have kontrol over, og som forhindrer Psykiatri Plus i at opfylde disse vilkår og betingelser, vil Psykiatri Plus ikke være ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser.

14. Ved at deltage i konkurrence erklærer du samtidig at have læst og forstået disse Vilkår og Betingelser samt at være underlagt disse. I tilfælde af, at du overtræder disse Vilkår og Betingelser, vil du automatisk blive udelukket fra konkurrencen.

15. Denne konkurrence er under ingen omstændigheder udbudt, sponsoreret, administreret eller associeret med Rituals.

ANVENDELSE AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER
16. Ved at deltage i konkurrencen, giver du Psykiatri Plus lov til at indsamle og behandle følgende oplysninger: navn og e-mail adresse. Alle dine oplysninger behandles i overensstemmelse med Psykiatri Plus’ privatlivspolitik, som findes HER.

17. Vinderen eller vindernes personlige oplysninger vil blive behandlet med henblik på levering af præmien. Hvor oplysninger ikke er givet som led i tilmelding til Psykiatri Plus nyhedsbrev og behandles i overensstemmelse hermed, vil disse blive slettet senest 30 dage efter præmiens leveringsdato.

18. Yderligere informationer om Psykiatri Plus behandling af dine personlige oplysninger, herunder tilbagekaldelse af samtykke, kan findes på Psykiatri Plus hjemmeside eller ved at sende en e-mail til gdpr@psykiatriplus.dk

Scroll to Top