Hvem er jeg og hvem er Psykiatri Plus Omsorg?

Jeg hedder Stine og er områdekonsulent i Psykiatri Plus Omsorg. 
Psykiatri Plus Omsorg har gennem de seneste 20 år været leverandør af vikarer til det offentlige behandlingssystem inden for socialpsykiatrien.

I dag er vi landsdækkende og har haft samarbejder med mere end 70 af landets kommuner.

Helhedsorienteret samarbejde
Vi er dedikerede til at sikre, at borgere med psykiske lidelser og sociale problemer får så selvstændig og meningsfuld en tilværelse som muligt. Og vi ved af erfaring, at det sker gennem helhedsorienteret samarbejde, hvor kompetente mennesker finder løsninger med respekt og omsorg for den enkelte.

Med os som din samarbejdspartner

Udgangspunktet er dine ønsker
Ligesom borgernes behov er forskellige, er samarbejder det også. Men med Psykiatri Plus Vikar får du en stabil samarbejdspartner, uanset hvem du er. Vi holder dig altid ajour, og vi er din sparringspartner på løsninger, der både på kort og lang sigt hjælper den enkelte borger eller arbejdsplads.

 

Vi tilbyder:

 • Statusmøder
  Vi kommer til dig og aftaler opstart, løbende evaluering og afslutning af en bestemt opgave. Vi sikrer altid overlevering og sparring med det faste personale. 
   
 • Samarbejde på tværs
  Vi hjælper med at have kontakt til de forskellige instanser rundt om borgeren fx advokat, hospital eller sagsbehandler.
   
 • Opfølgning på handleplaner

Vi har udgangspunkt i borgerens individuelle handleplaner og indsatsmål. Og vi sikrer, at du får den dokumentation og opfølgning, du har brug for.

Ring på 30783600 eller send mig en mail på sto@psykiatriplus.dk - jeg er sikker på, at vi kan hjælpe dig.