Psykiatri Plus gør en forskel for mennesker, der er ramt af en psykisk sygdom. Vi finder løsninger og er til stede, hvor og når der er brug for det

Vores samfundsrolle 
Der er brug for Psykiatri Plus inden for socialpsykiatrien og psykiatrien i DanmarkOg for at sikre de bedste vilkår for de allersvageste i vores samfund, er der brug for et omfattede, tværgående og professionelt samarbejde omkring borgere med psykiske sygdomme. Uanset opgavens karakter eller forløbets varighed er det samarbejdet mellem mennesker og instanser, offentlige og private, der gør, at vi sammen formår at højne kvaliteten i psykiatrien. Det er et fælles samfundsansvar, som vi i Psykiatri Plus er meget bevidste om 

Vi møder borgerne
Alle mennesker har krav på et værdigt liv - og skulle man sætte ét fælles mål for alle de borgere, som vi hjælper og støtter, så er det dette. Et værdigt liv fordrer relationer kendetegnet ved respekt, accept, anerkendelse, lydhørhed, rummelighed, nysgerrighed og ligeværdighed. Sådan møder vi borgerne. Og sådan en relation skal der til, for at skabe stabilitet og eventuelle mulige forandring hos borgere med psykiske sygdomme.

Mand-kvinde-stue

Vi skaber positive historier i den enkeltes liv og gennem støtte, omsorg og pleje, udvikler eller som minimum fastholder borgerne deres hverdag, færdigheder og livskvalitet. Det er en indsats, der har udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkelte behov og forudsætninger. Og det er et velplanlagt forløb med udgangspunkt i den enkeltes behov, interesser og ønsker.  

Den tilgang gør, at vi i Psykiatri Plus ofte bliver brobygger mellem samfundet og mennesker, som har svært ved at passe ind. 

I Psykiatri Plus ”træder vi til, når andre træder tilbage”. De borgere, som vi møder i vores dagligdag, er nogle af dem, der har det allersværest. Ofte er det borgere, der ud over en psykisk sygdom også slås med sociale problemer, misbrug, udadreagerende adfærd og dobbelt diagnoser. Nogle af dem er demente eller udviklingshæmmede.  

"Vi træder til, når andre træder tilbage."  

 

 

Vi er specialister 
De borgere, som har brug for vores hjælp, både kræver og fortjener et stærkt team omkring dem. Det sætter vi med fokus på det faglige og personlige match og på den tværfaglighed, der skal til.  

De komplekse specialopgaver, som vi ofte bliver kaldt ind til, kræver høj faglighed. Og derfor har vi alle sammen erfaring inden for psykiatrien eller socialpsykiatrien. Vores uddannelser er fx socialpædagog, social- og sundhedsassistenter, pædagoger eller sygeplejerske. For at sikre positionen som specialist, får vi løbende kompetenceudvikling.  

Vores kunder
Psykiatri Plus er en stabil og professionel samarbejdspartner for kommuner, psykiatriske og somatiske sygehuse og på institutioner, såvel private som offentlige. Vores kunder bruger os til både akutte, korte og længerevarende forløb. Og de værdsætter vores faglighed og metoder i kombination med høj compliance med relevant lovgivning. Vi er stolte af at være stort set landsdækkende – og have et samarbejde med 70 ud af 98 kommuner.

Vores skræddersyede forløb til borgere inden for socialpsykiatrien gør, at sagsbehandlere ringer til os igen og igen. Hver gang sætter vi sammen mål og definerer rammerne. Og vi drøfter, hvordan vi med det helhedsorienteret samarbejde bedst hjælper borgeren og sikre sammenhæng i indsatsen. Stærke relationer er fundamentet for vores måde at kommunikere og agere på.     

             

       

 

Alle opgaver løses med en målsætning om, at både kunder, borgere og pårørende er tilfredse med forløbet – hele vejen rundt. 

Vi tilbyder altid:
Et skræddersyet forløb, hvor borgerens livshistorie er udgangspunkt for relationen. 
Dokumentation i form af statusnotater og opfølgning på handleplansmål, der har til formål at følge udviklingen og evaluere indsatsmålene.
Et fast team, der er fagligt funderet og sammensat ud fra opsatte kriterier. 

Vi gør også en forskel i fremtiden  
Også i fremtiden vil vi have en rolle i samfundet – over for både borgere, pårørende, rekvirenter og andre samarbejdspartnere. Og vi vil fokusere på de komplekse opgaver, som vi ved, vi gør en forskel i.   

Vores kvalitet i opgaveløsningen vil fortsat være afhængig af, at vi arbejder ud fra vores værdier:  

  • Respekt
  • Faglighed
  • Dialog
  • Tillid
  • Omsorg 

                

 

Respekt for der den enkelt borger og dennes historie. 
Faglighed som hjørnestenen i vores hjælp og støtte til borgerne.
Dialog som værktøj i alle relationer – både med borgere og kunder.
Tillid til, at vi i Psykiatri Plus siger, hvad vi gør, og gør det, vi siger.  
Omsorg og empati for de mennesker, som har det allersværest.  

Vi møder borgerne, der hvor de er. Og vi tror på, at udvikling og forandring er muligt for alle. Vi lover vores kunder, at vi er i stand til at løse komplekse opgaver. For vi ved, at vores professionelle tilgang og høje faglighed er det, der skal til.  

I dag og i morgen husker vi os selv og hinanden på, hvorfor vi er her. Sammen gør vi en forskel i det store samfundsregnskab – og for den enkelte borger.  

I Psykiatri Plus har vi en altoverskyggende vision. Vi vil træde til, når andre træder tilbage. Den vision skal vores kunder kende os på og borgerne mærke. For at nå det mål og udleve visionen dag efter dag har vi defineret to løftestænger, der er bærende for hele vores forretning:
Ordentlighed og kvalitet

Tina Kyhl
Direktør i Psykiatri Plus