Sygeplejerske hos Psykiatri Plus

Find arbejde inden for psykiatrisk sygepleje

Har du overvejet at fortsætte din karriere som sygeplejerske inden for psykiatrisk sygepleje? Som psykiatrisk sygeplejerske vil du opleve, at der hver dag er brug for din faglighed, og du er med til at gøre en stor forskel for det mennesker, du står over for.

Hos Psykiatri Plus er det enkelte menneske altid det vigtigste. Vi arbejder med mennesker – ikke med diagnoser. Det betyder, at vi lytter til den enkelte og arbejder med omsorg ud fra, hvad der er bedst for den enkelte.

Vi leder i øjeblikket efter flere engagerede sygeplejersker, der har lyst til at bruge deres faglighed til at hjælpe mennesker med psykisk sygdom. Måske er det også noget for dig?

ANSØG

Hvad er psykiatrisk sygepleje?

Psykiatrisk sygepleje er pleje og behandling af mennesker med psykiske sygdomme.

Fagligt får du praktisk erfaring med moderne psykiatriske og socialpsykiatriske metoder baseret på evidens og videnskab. Vi sætter en ære i høj, faglig standard, og derfor sørger vi også for løbende og systematiske kvalitetsvurderinger af vores praksis. Dermed udvikler vi os sammen, og vi er altid på forkant med udviklingen inden for psykiatrisk sygepleje.

Omsorg er lige så vigtigt som faglighed. Vi ved, at det kan være komplekst at yde omsorg til mennesker med psykisk sygdom. Derfor tilbyder vi dig løbende at deltage i kurser og på dialogmøder for at støtte din faglighed og sammen sikre, at vi i Psykiatri Plus Omsorg er til gavn for det enkelte menneske med psykisk sygdom.  

I Psykiatri Plus Omsorg kan du arbejde med psykiatrisk sygepleje inden for børne- og ungeområdet eller voksenområdet. Du kan som psykiatrisk sygeplejerske forvente en spændende hverdag med komplekse problemstillinger, hvor du skal bruge din faglighed inden for både sygeplejer og omsorg.

Som psykiatrisk sygeplejerske vil du opleve, at du er med til at gøre en forskel for mennesker, der har stort behov for din hjælp, pleje og omsorg.

ANSØG

Psykiatrisk sygepleje for børn og unge

Som psykiatrisk sygeplejerske på børne- og ungeområdet vil du være med til at støtte børn og unge med psykisk sygdom.

Du kommer til at bruge din faglighed aktivt, når du er psykiatrisk sygeplejerske for børn og unge. Det er bl.a. at vise omsorg og bruge tid på at lytte til det enkelte barn eller den enkelte ung, så du forstå deres livssituation og kan hjælpe med at sammensætte lige præcis den omsorg og de tilbud, der er bedst for det enkelte barn eller den enkelte unge.

På børne- og ungeområdet laver vi bl.a. faglige observationer og beskrivelser samt tilbyder en lang række ydelser under Servicelovens paragraffer. Det er bl.a.:   

 • Ledsagerordning til børn og unge, § 45
 • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, § 52.3.2
 • Fast kontaktperson til barnet, den unge eller familien, § 52.3.6
 • Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, § 52.3.9

 

Læs mere om arbejdet som psykiatrisk sygeplejerske på børne- og ungeområdet her.

Psykiatrisk sygepleje for voksne

Som psykiatrisk sygeplejerske på voksenområdet vil du hjælpe voksne mennesker med psykisk sygdom til at få en bedre tilværelse. Du vil bruge din faglighed, tage udgangspunkt i den enkeltes behov og i samarbejde med den enkelt og andre ansvarlige skabe netop det tilbud, der bedst giver omsorg og støtte til den enkelte.

Vi tilbyder ligeledes en lang række omsorgsydelser for voksne inden for Serviceloven. Det er bl.a.:

 • Respiratorisk overvågning i eget hjem
 • Bostøtte i eget hjem, § 85
 • Praktisk hjælp og pleje, § 83
 • Ledsagerordning til voksne, § 97
 • Faglige observationer og beskrivelser
 • Praksisnær kompetenceudvikling
 • Aflastning af fast personale i komplicerede forløb

 

Læs mere om arbejdet som psykiatrisk sygeplejerske på voksenområdet her.

Fordele ved at arbejde som psykiatrisk sygeplejerske hos Psykiatri Plus

Som psykiatrisk sygeplejerske hos Psykiatri Plus Omsorg får du mulighed for at udfolde din faglighed til gavn for sårbare mennesker med psykisk sygdom.

Som medarbejder sætter vi stor pris på dig og din faglighed, og hos os vil du opleve at blive mødt med en respekt for dit fag og din kunnen.  

Din arbejdsglæde og faglige stolthed er vigtig for os. Vi er nemlig bekymrede over arbejdsglæden og trivslen hos de danske sygeplejersker – ikke mindst når vi ser  undersøgelser, bl.a. lavet af Ofir, hvor hele 68% af de adspurgte sygeplejersker siger, at de overvejer at forlade faget.

ANSØG

I Psykiatri Plus Omsorg vil vi gerne støtte arbejdsglæden og fagligheden for psykiatriske sygeplejersker. Derfor tilbyder vi en højere løn, og vi tilbyder arbejdsvilkår, hvor du har mere tid til det enkelte menneske og ikke skal gå på kompromis med kvaliteten af din omsorg og pleje.

I Psykiatri Plus Omsorg tilbyder vi:

 • En attraktiv timeløn og lønudbetaling hver anden uge
 • Muligheder for at være fuldtidsvikar
 • Pensionsordning efter gældende overenskomst
 • Løbende faglig kompetenceudvikling på kurser med fysisk fremmøde, hvor vi har fokus på relevante og aktuelle områder
 • Spændende onlinekurser
 • Mulighed for at deltage i sociale arrangementer med dine kollegaer rundt omkring i Danmark