Case: Vi træder til, når indsatsen overrasker

Da 14-årige Hannah blev udskrevet fra psykiatrisk afdeling til et socialpædagogisk bosted med erfaring i autismespektrum- og spiseforstyrrelse, var forventningen, at det var det helt rigtige match. En voldsomt udadreagerende adfærd betød imidlertid, at der var behov for ekstra ressourcer, og her trådte Psykiatri Plus til. ”Vi havde holdt rigtig mange møder med psykiatrisk afdeling

Case: Vi træder til, når indsatsen overrasker Læs videre »

Case: Psykiatri Plus støtter børn ved tvangsfjernelser

Da en pige med selvskadende adfærd og trusler om selvmord skulle tvangsfjernes, stillede Psykiatri Plus med meget kort varsel et team af kvalificerede medarbejdere til rådighed for at bostedet kunne yde den rette støtte. Et bosted stod til at skulle modtage Marie på grund af voldsom mistrivsel i hjemmet. Denne mistrivsel kom blandt andet til

Case: Psykiatri Plus støtter børn ved tvangsfjernelser Læs videre »

Case: Klinisk lederskab bragte ro på både borger og medarbejdere

Personalet på det skærmede demensafsnit havde aldrig haft en beboer som Jørgen. Han var stor og stærk, konstant dørsøgende og voldsomt udadreagerende. Personalet var bange for ham, og der skulle findes en løsning, hvis ikke situationen skulle koste medarbejdere. Engang var Jørgen en dygtig håndværker og en dedikeret far. Han var glad for både at

Case: Klinisk lederskab bragte ro på både borger og medarbejdere Læs videre »

Case: Den helt rigtige støtte gjorde det muligt for Thomas at trives i egen bolig

Med diagnoser som Tourettes, ADHD og Aspergers var det en udfordring for Thomas at skulle flytte i egen bolig. Men ønsket om at få sit eget hjem var stort – og Psykiatri Plus var klar til at hjælpe. Thomas er sidst i tyverne, og hans tilværelse er præget af, at han har Tourettes, ADHD og

Case: Den helt rigtige støtte gjorde det muligt for Thomas at trives i egen bolig Læs videre »

Case: Verbal udadreagerende adfærd gjorde det svært for Maya – empati og høj faglighed var vejen frem

Ved at bruge både deres faglighed og deres menneskelighed er det lykkedes et lille team af Psykiatri Plus-medarbejdere at bringe ro på en ung kvinde med en kompliceret kombination af diagnoser og en stærkt udadreagerende adfærd. Maya er en ung kvinde på 19 år. Hun bor på et bosted, fordi hun er mentalt retarderet, har

Case: Verbal udadreagerende adfærd gjorde det svært for Maya – empati og høj faglighed var vejen frem Læs videre »

Case: Da lægen blev patient – og alle til sidst måtte kaste håndklædet i ringen – trådte Psykiatri Plus til

Efter i mange år at have tilset beboerne på et plejecenter, blev en læge selv en af beboerne. Svær demens gjorde det så vanskeligt for ham at affinde sig med, at han blev aggressiv og umulig at håndtere for personalet. Efter et årelangt pillemisbrug, som Ole havde delt med sin kone, fik han i en

Case: Da lægen blev patient – og alle til sidst måtte kaste håndklædet i ringen – trådte Psykiatri Plus til Læs videre »

Case: En stærkt udadreagerende adfærd gjorde det svært at hjælpe Nicklas – men så trådte Psykiatri Plus til

Årelang bekymring blev erstattet af mere ro for Niclas’ mor. I dag kan hun se sin søn i trygge og kompetente hænder og i omgivelser, hvor han er i ro. Nicklas er 21 år og har svær autisme, en meget lav IQ og en stærkt udadreagerende adfærd. For nogle år siden boede han på et

Case: En stærkt udadreagerende adfærd gjorde det svært at hjælpe Nicklas – men så trådte Psykiatri Plus til Læs videre »

Scroll to Top