Indledning

I Psykiatri Plus bistår vi kommunens sagsbehandler med faglige observationer og beskrivelser i forbindelse med fx udarbejdelse af VUM-udredninger eller andre beskrivelser og vurderinger af borgerens funktionsniveau, ressourcer og støttebehov.

Målgruppe

Faglige observationer og beskrivelser

Vi tilbyder at gennemføre faglige observationer og beskrivelser ifm. voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

Vi gennemfører observationerne, der hvor borgeren opholder sig.

Formål

Et solidt grundlag for videre vurdering af støttebehov  

Vores observationer sikrer et solidt grundlag for den videre vurdering af borgerens funktionsniveau, støttebehov og korrekt match med indsatsen.

Vi udarbejder en skriftlige rapport, som samler vores observationer og beskrivelser af borgerens funktionsniveau. Herefter foretager vi en faglige vurdering af borgerens samlet støtte behov samt identifikation af rette indsats.

Kommunens sagsbehandler kan inddrage vores bidrag i den pågående VUM-udredning, evaluering af eksisterende indsats samt videre vurdering af støttebehov.

Indsatsen

Korrekt match mellem støttebehov og indsats                                        

Som kunde vil du opleve, at vores faglige observationer bidrager med identifikation af funktionsniveau og støtte behov.

Kommunens sagsbehandler kan anvende vores faglige beskrivelser og vurderinger til at sikre korrekt match mellem støttebehov og indsats – eller inddrage beskrivelsen ifm. revurdering af eksisterende indsatser, om disse opfylder det aktuelle funktionsniveau eller om indsatsen bør op- eller nedjusteres.

 

Se vores ydelser til voksne borgere