Hvad er respiratorisk overvågning?

I Psykiatri Plus har vi erfaring med patienter, der modtager hjælp til respirationsbehandling efter Sundhedslovens § 79 og hjælp efter Servicelovens § 83, 85, 95 eller 96.  

Vi planlægger den respiratoriske overvågning sammen med den pågældende region eller kommune.  

Målgruppen

Borgere med psykiske sygdomme, demens eller sklerose 

Vi hjælper borgere fra hele landet, som har brug for respiratorisk overvågning i eget hjem.  

Vi samarbejder med kommuner og regioner ud fra den bevilling eller ordination samt lovgivning, der er ved respiratorisk overvågning i eget hjem.  

Vi har stor erfaring inden for psykiatrien, og vores vikarer har minimum 2 års psykiatrisk erfaring. Vi indgår i det tværfaglige samarbejde og sikrer en helhedsorienteret indsats. 

Inden for det respiratoriske område har vi erfaring med borgere, som har:

 • en psykiatrisk diagnose 
 • et misbrug
 • demens 
 • ALS 
 • sklerose

Vi arbejder ud fra Low Arousal (LA) tilgangen og narrativ pædagogik. 

Formål

Støtte til et værdigt liv  

Psykiatri Plus sikrer vi, at vores borgere har et værdigt liv – også selvom de er havnet i en situation, hvor de er afhængige af respiratorisk overvågning og de udfordringer, der kan være ved dette.  

Vi støtter borgeren til at forstå sammenhænge og finde mening i deres tilværelse ved at arbejde med deres ønsker for fremtiden. 

Psykiatri Plus sikrer, at arbejdet i borgerens hjem foregår efter overordnede juridiske og sundhedsfaglige retningslinjer.  

Det gælder både kravene til arbejdsmiljølovgivning og regulering af hjælpernes arbejdstider. Ofte er det en balancegang, hvor vi altid sikrer, at borgeren er med i dialogen. 

Indsatsen

Et team med både social- og sundhedsfaglige medarbejder                                        

I Psykiatri Plus har vi altid et fast introforløb inden oplæring hos en respiratorisk borger. Det inkluderer følgende opgaver:  

 • Udvælgelse af teamFor at styrke den tværfaglige indsats hos borgeren, sammensætter vi et team med både social- og sundhedsfaglige medarbejdere. Vores team tager udgangspunkt i borgerens livshistorie og ønsker for fremtiden.  
 • Korrekt matchNår vi udvælger medarbejdere til et respiratorisk team, sker det altid via en personlig samtale, der sikrer det rigtige match mellem opgavekompetencer og profil.  
 • Fælles opgaveforståelseNår teamet er sat, vil der være et fælles informationsmøde for hele holdet. Her gennemgår vi vilkårene for at være en del af et respiratorisk team for Psykiatri Plus. Mødet sikrer, at teamet har en fælles opgaveforståelse og enighed om den faglige retning – altid med afsæt i kontrakten.   
 • OpgavebeskrivelseI samarbejde med den pågældende myndighed og borger udarbejder vi en opgavebeskrivelse, som tager udgangspunkt i borgerens trivsel, ønsker for fremtiden og indsatsområder i en eventuel handleplan. 
 • PræsentationVi afholder et opstartsmøde med borgeren og de pårørende med præsentation af teamleder og de ansvarlige konsulent hos Psykiatri Plus. Vi fastlægger også det videre samarbejde.  
 • SamarbejdsplanVi udarbejder en plan for det fremtidige samarbejde med identifikation af mødefrekvens og deltagereI opstartsfasen foretrækker vi at have et månedligt statusmøde med vores samarbejdspartner med henblik på at sikre korrekt opgaveforståelse, snitfladehåndtering, forventningsafstemning og eventuel justering af opgaven. Herefter kan vi afholde statusmøde kvartalsvist.  

Der vil være tæt kontakt til det respiratoriske team gennem hele forløbet – både før, under og efter oplæring for at sikre, at vi er proaktive ift. problemstillinger og opgavens omfang. 

Drift af respiratorisk opgave: 

 • Fast vagtplanPsykiatri Plus udarbejder en fast rulleplan, hvor vi sikrer de overenskomstmæssige krav ift. arbejdstid og tilbud om fastansættelse. Der er tilknyttet en fast teamleder fra start. 
 • TeammøderPsykiatri Plus etablerer faste teammøder med henblik på at fastholde en ensartede opgaveforståelsen og den faglige retning.  
 • SupervisionAfdelingen Faglig Udvikling i Psykiatri Plus afholder efter behov supervisionMedarbejderne her kan give supervision på både selve opgaveløsningen og samarbejdet i teamet.   
 • SamarbejdsmøderVi holder faste samarbejdsmøder med borgeren og evt. pårørende i forlængelse af teammøder med Psykiatri Plus.