§ 103

Beskyttet beskæftigelse

Hvad er § 103?

Ifølge serviceloven §103 kan kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller som har sociale problemer, der gør, at de ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne

Hos Psykiatri Plus kan vi hjælpe borger og kommune med at støtte op omkring § 103. Vi arbejder ud fra de fastsatte mål og rammer som er aftalt mellem alle parter. 

Beskæftigelsen skal foregå på et særligt beskyttet værksted eller i forbindelse med ophold på bosteder, væresteder, varmestuer og sociale caféer mv.

Psykiatri Plus kan derfor IKKE tilbyde eller tilrettelægge selv aktiviteten, men kan støtte borgeren i udførelsen, som fx:

  • Transporten frem og tilbage
  • Onbordning 
  • Støtte i udførelsen af selve beskæftigelsen

Vi støtter ofte borgere med § 103 når vi også træder til med et § 85 forløb. Læs mere om alle vores ydelser til voksne.

Hvordan hjælper vi jer bedst muligt?
  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk
Scroll to Top