Ydelser i psykiatrien

Vi dækker både børne- og ungeområdet samt voksenområdet.
Vi dækker med enkelt akutvagter og flere forskellige paragraffer og opgavetyper.

Enkelt akutvagter

Har du brug for at få dækket en enkelt vagt her og nu eller måske en hel række vagter omkring ferietid, ved manglende personale eller til aflastning af fast personale?

Vi dækker vagter inden for psykiatrien i fx hospitalsregi, på plejecentre, bosteder, kriminalforsorgen eller andre steder hvor I mangler en vikar med stor erfaring inden for psykiatrien. 

Voksenområdet

Voksne i psykiatrien kan have diagnoser, handicap eller andre udfordringer som gør livet udfordrende. Inden for voksenområdet dækker vi både private institutioner, kommunale institutioner på forvaltningsniveau og i kriminalforsorgen.

Vi tilbyder længerevarende forløb inden for forskellige §’er og specialiserede 1:1 projekter med borgere der har brug for særlig støtte.   

Børneområdet

Børn og unge inden for psykiatrien kan have diagnoser, handicap eller andre udfordringer som gør livet udfordrende. Vi dækker private institutioner, kommunale institutioner på forvaltningsniveau og på sikrede institutioner.

Vi tilbyder længerevarende forløb inden for forskellige §’er og specialiserede 1:1 projekter med børn, der har brug for særlig støtte.  

Specialiseret hjælp

Psykiatri Plus er specialiseret i psykiatrien inden for voksenområdet.

Vi tilbyder forskelligartede ydelser til voksne borgere i psykiatrien.

Vores ydelser tager altid udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger i tæt samarbejde med de ansvarlige.

Vores kompetencer er rettet mod voksen- og ældreområdet og vi leverer ydelser indenfor forskellige paragraffer og bl.a. støtte i eget hjem ligesom ledsagerordning.

Specialteams

Afhængig af opgavetypen kan vi sammensætte specialteams, som matcher borgerens behov og de faglige kompetencer opgaven kræver. Det kan være opgaver som både er længerevarende eller af kortere varighed, og som kræver den helt specialiserede psykiatrierfaring. 

Særligt 1:1 opgaver har vi mange års erfaring med, og vi tager altid udgangspunkt i borgens behov og udvikling.

Børn og unge
Specialiseret hjælp

Vi har specialiseret os indenfor børne- og ungdomspsykiatri

Børn og unge psykiatri er et vigtigt område, som vi i Psykiatri Plus har specialiseret os indenfor. Børn og unge inden for psykiatrien kan have diagnoser, handicap eller andre udfordringer som gør livet udfordrende, og det er vores job at hjælpe dem med at give livet mening igen.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Sammen kan vi finde den rette løsning.
Scroll to Top