Ydelser i psykiatrien

Vi dækker både børne- og ungeområdet samt voksen- og ældreområdet.
Vi dækker med enkelt/akutvagter og længerevarende specialindsatser.

Enkelt akutvagter

Har du brug for at få dækket en enkelt vagt her og nu eller måske en hel række vagter omkring ferietid, ved manglende personale eller til aflastning af fast personale?

Vi dækker vagter inden for psykiatrien i fx hospitalsregi, på plejecentre, bosteder, kriminalforsorgen eller andre steder hvor I mangler en vikar med stor erfaring inden for psykiatrien. 

Voksenområdet

Voksne i psykiatrien kan have diagnoser, handicap eller andre udfordringer som gør livet udfordrende. Inden for voksenområdet dækker vi både private institutioner, kommunale institutioner på forvaltningsniveau og i kriminalforsorgen.

Vi tilbyder længerevarende forløb indsatser på forskellige §’er og specialiserede 1:1 eller 2:1 indsatser for borgere der har brug for særlig støtte.   

Børneområdet

Børn og unge der mistrives, har sociale udfordringer eller andre udfordringer eller er tilknyttet psykiatrien kan have diagnoser, handicap eller andre udfordringer som gør livet udfordrende. Vi dækker private institutioner, kommunale institutioner på forvaltningsniveau og på sikrede institutioner.

Vi tilbyder at træde til i den tidlige indsats, i længerevarende indsatser inden for forskellige §’er og specialiserede 1:1 eller 2:1 indsatser med børn og unge, der har brug for særlig støtte.  

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?
  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk
Scroll to Top