Den rette støtte kan være starten på et helt nyt liv

For en 33-årig mand tog et svært liv en positiv drejning, da han fik egen bopæl og støtte til at håndtere hverdagen.

 

Det er langt fra alle mennesker, der er født under en heldig stjerne.

For nogle er betingelserne svære allerede fra fødslen. Sådan var det for en ung mand, der på grund af sin mors alkoholmisbrug blev født med føtalt alkoholsyndrom. Det kan betyde hæmmet vækst, hjerneskade og særlige ansigtstræk. Det var betingelser, som gav mange og store udfordringer i livet.

Da han var tre år gammel mistede han sin mor, og siden blev rammen om hans opvækst forskellige forsorgshjem og bosteder, indtil flere voldsepisoder fik han under retspsykiatrien.

Da han blev udskrevet ville hans hjemkommune forsøge med noget andet end hidtil. I stedet for et ophold på endnu et bosted blev løsningen derfor en beboelsesvogn i naturen. Langt væk fra det miljø, der tidligere havde budt på alt for mange fristelser.

Samtidig blev det aftalt, at han hver dag skulle have besøg af Psykiatri Plus med henblik på at få den rette støtte på vejen til et liv i større balance.

 

Tillid er forudsætningen for et vellykket samarbejde

For at forberede forløbet bedst muligt, besøgte Psykiatri Plus allerede den unge mand, inden han blev udskrevet fra retspsykiatrisk afdeling.

”Et godt samarbejde hviler på tillid,” siger den medarbejder fra Psykiatri Plus, der blev udpeget som støtteperson under §85.

”Det tager tid at bygge den nødvendige tillid op, og derfor begyndte vi stille og roligt med møder inden udskrivelsen, hvor vi snakkede om drømme og ønsker for fremtiden. Efter indflytningen begyndte jeg så at komme hver dag for at hjælpe med at tage medicin og antabus og løse hverdagens praktiske opgaver.”

 

En ny ro

Den faste, daglige støtte gav den unge mand tiltrængt ro, og at få sit helt eget hjem gav ham en helt ny oplevelse af livskvalitet.

”I lang tid lykkedes det ham at holde sig fra alkohol, ligesom han blev i stand til at have besøg uden at komme i konflikt. Han blev bedre til at mærke sine grænser og trække sig fra samvær, når han var mættet.”

Udover at være fast støtte i hverdagen var Psykiatri Plus’ medarbejder også bindeled mellem kommune, psykiatri og kriminalforsorg og sørgede for, at den unge mand overholdt de aftaler, der var betingelsen for at få lov at bo for sig selv.

”Det handler om at tage udgangspunkt i de individuelle behov og skabe nogle overskuelige rammer, som den enkelte kan lykkes i.”

 

Fortsat behov for støtte

At man ofte ikke lykkes i første forsøg, bekræfter også denne historie. Efter noget tid blev fristelsen igen for stor, og den unge mand ’faldt i’ med både stoffer og alkohol og måtte indlægges igen.

”At vi havde så god kontakt til ham, betød imidlertid, at han kunne være uden for psykiatrien i en meget længere periode, end man tidligere havde oplevet.”

Da den unge mand efterfølgende blev tilbudt plads på et bosted, stod Psykiatri Plus igen klar til at hjælpe ham til rette, og det betød, at overgangen mellem bopæl i skurvognen og indslusningen til bosted forløb uden udfordringer.

”Den relation, der er skabt mellem borgeren og medarbejderen, i dette tilfælde mig, kan skabe den nødvendige tryghed, så borgeren kommer lettere igennem nødvendige forandringer,” fastslår medarbejderen fra Psykiatri Plus, som af hensyn til anonymiteten i fortællingen ikke kan optræde ved navns nævnelse.

 

Hvis du vil være med til at gøre en forskel for nogle ofte sårbare og udsatte mennesker, kan du ansøge om om at blive vikar i Psykiatri Plus her.